Technik bezpieczeństwa i higieny pracy – szkolenia bhp w zakładach pracy

Dodano: 06.07.2017

Technik bhp posiada praktyczną wiedzę i umiejętności, które umożliwiają mu szerokie perspektywy rozwoju kariery zawodowej oraz chronić siebie i swoich bliskich w codziennym życiu. Jakie cechy charakteryzują dobrego technika bhp, jakie są jego zadania i gdzie mogą znaleźć pracę osoby po kierunku związanym z bezpieczeństwem i higieną pracy?

Jakie cechy charakteryzują dobrego technika bhp?

Osoba chcąca rozpocząć karierę technika bhp musi dysponować odpowiednimi predyspozycjami psychicznymi i fizycznymi. Konieczne są bardzo dobre umiejętności interpersonalne i dobra organizacja pracy. Technicy, którzy prowadzą szkolenia bhp muszą również umieć przemawiać przed publicznością.

W codziennym życiu zawodowym technika bhp duże znaczenie ma także znajomość prawa i gotowość do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji, zdobywania kolejnych uprawnień i certyfikatów. Praca na stanowisku związanym z bhp wiąże się także z nieustanną nauką i regularnym śledzeniem zmian wdrażanych w przepisach. Ponadto, jak na większości stanowisk, dużym atutem jest znajomość języków obcych.

Zadania technika bhp

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy może pracować jako inspektor lub starszy inspektor bhp. Inspektorzy kierują działem bhp w zakładzie pracy i z upoważnienia pracodawcy koordynują i nadzorują czynności związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Do zadań inspektora bhp należy:

  • prowadzenie analiz i oceny ryzyka na stanowiskach pracy,
  • prowadzenie postępowań powypadkowych,
  • kontrola i archiwizowanie dokumentacji bhp,
  • przeprowadzanie szkoleń z zakresu bhp
  • czuwanie nad przestrzeganiem przepisów i zasad bhp,
  • współdziałanie w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,
  • podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie.

Perspektywy pracy technika bhp

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy znajdzie pracę zarówno w małych i średnich przedsiębiorstwach, jak i w dużych korporacjach. Do kolejnych możliwości zatrudnienia należy branża consultingowa oraz firmy zajmujące się doradztwem w zakresie BHP. Słuchacze, którzy ukończyli kierunek technik bezpieczeństwa i higieny pracy mogą liczyć nie tylko na stałe zatrudnienie, ale także z powodzeniem rozwijać karierę doradczą i sprzedawać usługi konsultacyjne.

Szkolenia bhp w zakładach pracy

Przeprowadzanie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy to jeden z obowiązków inspektorów bhp. Szkoleniom podlegają obowiązkowo wszyscy pracownicy, również ci zatrudnieni na podstawie umów prawa cywilnego, praktykanci, a nawet sam pracodawca.

Szkolenia bhp w zakładach pracy dzielą się na wstępne i okresowe. Pierwszy rodzaj szkolenia przeprowadzany jest obowiązkowo przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Szkolenie wstępne obejmuje instruktaż ogólny (trwa minimum 90 minut, zawiera informacje o przepisach bhp w Kodeksie i regulaminie pracy oraz o zasadach udzielania pierwszej pomocy) i stanowiskowy (odbywa się na stanowisku pracy danego pracownika, zawiera informacje o metodach bezpiecznego wykonywania pracy, zagrożeniach występujących na danym stanowisku oraz sposobach zapobiegania im).

Szkolenia okresowe przeprowadzane są już w trakcie zatrudnienia i mają na celu usystematyzowanie wiedzy o przepisach bhp i zapoznanie pracowników z ewentualnymi zmianami w tych przepisach.

Zostań technikiem bezpieczeństwa i higieny pracy!

Ukończenie kierunku technik bhp daje szansę na stałą, ciekawą i satysfakcjonującą pracę. Szerokie perspektywy pracy i duże możliwości rozwoju to kolejne korzyści związane z posiadaniem tego tytułu zawodowego. Jednym z najbardziej odpowiedzialnych zadań inspektorów bhp jest prowadzeń szkoleń z bezpieczeństwa i higieny pracy. Dla dobrego technika bhp to szansa na podzielenie się swoją wiedzą z innymi pracownikami.

Dowiedz się więcej o kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy pod tym adresem https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/szkoly-policealne/technik-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy–technik-bhp-

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *