Problemy z nastolatkiem – gdzie szukać pomocy?

Dodano: 26.09.2018

Często nastolatki sprawiają problemy wychowawcze, które mogą prowadzić do demoralizacji, a wtedy już tylko krok od wszczęcia postępowania w sprawie nieletniego, któremu potrzebny będzie obrońca w sprawach nieletnich. Póki zachowanie nastolatka nie szkodzi jego dobru lub nie wpływa negatywnie na otoczenie, poprzez akty wandalizmu, czy naruszenie nietykalności osobistej urzędnika państwowego, np. nauczyciela, który ma taki status, sprawa nie jest zgłaszana do sądu rodzinnego. Jednak od niegrzecznego czy opryskliwego nastolatka do agresora jest już tylko krok. Gdzie w takiej sytuacji szukać pomocy?

Centrum Pomocy Rodzinie może pomóc zanim dojdzie do wykroczenia czy przestępstwa

Oczywiście na samym początku rodzic może szukać pomocy w instytucjach, które właśnie do tego celu zostały utworzone. Jeśli jest bezradny i nie może poradzić sobie z napadami złości i zachowaniem nastolatka może udać się do Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie zostanie mu udzielone wsparcie. Może umówić się na początku na rozmowę z psychologiem, który doradzi mu jakie kroki może podjąć. Oczywiście stosowna rozmowa na neutralnym gruncie może zostać przeprowadzona również z nastolatkiem, gdyż czasem nastolatkowi łatwiej jest otworzyć się przed obcą osobą niż przed rodzicem. Oczywiście rodzice mogą zdecydować się również na terapię rodzinną, która ma pozwolić rozwiązać kryzys wychowawczy.

Zwrócenie się do sądu rodzinnego – ostatnia deska ratunku

Kiedy nie pomagają prośby, ani interwencje psychologów i dziecko brnie w demoralizację, np. popada w złe towarzystwo i sięga po używki, opuszcza się w nauce i nagminnie wagaruje, czy dopuściło się czynu zabronionego, np. kradzieży, rodzic może zwrócić się sam do sądu o wszczęcie postępowania wyjaśniającego. Oczywiście musi liczyć się ze wszystkimi konsekwencjami. W takich sprawach rozpoczyna się od wysłuchania nieletniego. Musi się ono odbywać w towarzystwie rodzica lub opiekuna. Nieletni ma również prawo do skorzystania z obecności adwokata dla nieletnich z urzędu, w uzasadnionych przypadkach, np. stanu zdrowia psychicznego nieletniego uniemożliwiającego mu na samodzielny udział w postępowaniu czy w sytuacji, gdy nieletni został umieszczony w schronisku dla nieletnich, bądź zachodzi podstawa do postawienia mu zarzutów o popełnienie czynu zabronionego.

Postępowanie wyjaśniające – wniknięcie w sytuację nastolatka i poznanie opinii o nim

W toku postępowania wyjaśniającego sąd może poprosić o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez kuratora sądowego, w celu poznania sytuacji bytowej nastolatka, jego relacji z opiekunami prawnymi, czyli rodzicami bądź rodzicami zastępczymi, a także relacji z rówieśnikami i środowiska w jakim się obraca. Zobacz także sprawy karne nieletnich dotyczą już czynów zabronionych i w takiej sytuacji może przysługiwać nastolatkowi obrońca w sprawach nieletnich z urzędu. Potrzebna może być również opinia 2 biegłych psychiatry bądź obserwacja w uzasadnionych przypadkach, gdy demoralizacja jest nader głęboka bądź nieletni dopuścił się ciężkiego czynu zabronionego. Nie może ona trwać dłużej niż 6 tygodni. Wcześniej jednak sąd w sprawach karnych nieletnich zwraca się do rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego o wydanie opinii o nastolatku.

Cel postępowania w sprawie nieletniego

Postępowanie w sprawach nieletnich zawsze służyć ma uzyskaniu pozytywnej zmiany w postępowaniu nastolatka. Mogą być wobec niego zastosowane rozmaite środki wychowawcze, począwszy od nadzoru rodzicielskiego lub kuratorskiego. W każdym przypadku sąd musi otrzymywać raporty o postępach nastolatka w określonym czasie. W przypadku wykroczeń bywa, że nastolatek umieszczany jest w ośrodku resocjalizacyjnym. W zależności od stopnia zdemoralizowania, a także popełnionego czynu zabronionego może być to ośrodek otwarty, półotwarty lub zamknięty. W przypadku najcięższych przestępstw nastolatek może być sądzony jak dorosły, przy czym maksymalna kara pozbawienia wolności jaką może otrzymać to 2/3 najwyższego wyroku jaki obowiązuje za dane przestępstwo, z wyłączeniem kary dożywotniego pozbawienia wolności. Zawsze należy bowiem liczyć, że resocjalizacja młodego człowieka będzie udana. Oczywiście adwokat dla nieletnich może wnioskować o niższy wymiar kary.

W postępowaniu wyjaśniającym nastolatek może mieć dostęp do akt sprawy. Jednak w uzasadnionych przypadkach, ze względów wychowawczych, to prawo może zostać uchylone. Szukanie pomocy w sprawie dziecka przed sądem jest ostatecznością, jeśli jednak dziecko popełniło czyn zabroniony, to właściwie rodzic nie ma innego wyjścia, jeśli ma wiedzę o takim zdarzeniu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *