Problem uzależnień – czy da się go pokonać?

Dodano: 11.07.2017

Teoretycznie wydaje się, że o uzależnieniach mówi się naprawdę sporo. To powoduje, że mamy takie wrażenie, że ten problem dociera do szerokiego grona społeczeństwa i będzie traktowany poważnie. W praktyce te podejmowane działania są nikłe, albo ich w ogóle nie ma. Jeśli chodzi o organy państwowe, instytucje społeczne są one raczej bierne. W tych dyskusjach jakie są prowadzone na temat skutków jakie powodują uzależnienia pojawia się bardzo często ubolewanie nad tym, że problem dotyczy tak dużego grona osób. W praktyce jednak nikt nic z tym nie robi. Rośnie także liczba produktów jakimi można się uzależnić. Niezależnie od tego wszystkiego należy powiedzieć, że zawsze uzależnienie będzie poważnym problemem, który wpływa na fizyczny i psychiczny stan naszej osoby. Dlatego właśnie warto omawiać uzależnienia nieco szerzej i powinno to omawianie wzbudzać większe zainteresowanie.

Trzeba powiedzieć, że uzależnienie jest formą problemu społecznego, który nie będzie definiowany w Encyklopedii Powszechnej PWN, nie ma także informacji o tym w dokumentach Kościoła Katolickiego. Tam samo nie ma definicji słowa nałóg w naszym języku. Dlatego będzie dobrze odwołać się do angielskiego słowa addiction, które to bierze się z łacińskiego adictus, a więc będzie to oznaczać osobę, która była oddana wierzycielowi w zamian za długi, które nie były spłacane. Można więc powiedzieć, że chodziło tutaj o ubezwłasnowolnienie.

Uzależnienie będzie to problem przede wszystkim natury psychicznej, dlatego prowadzenie badań psychologicznych, biologicznych i socjologicznych jest w tym zakresie bardzo ważne. Zawsze podkreślano, że ten problem jest złożony, ponieważ uzależniać może wiele różnych produktów i sytuacji. Można mówić o tym, że tak szeroki zakres uzależnień utrudnia walkę z nimi. Można uzależniać się od seksu, internetu, alkoholu, narkotyków, nikotyny czy pracy. to wyliczenie jest poglądowe, ponieważ lista jest niemożliwa do całkowitego zamknięcia.

Istotnym problemem obecnie okazuje się być siecioholizm, który wpływa na życie wielu ludzi szczególnie młodych. To zaburzenie decyduje o tym, że człowiek nie jest w stanie kontrolować używania internetu, dalej to prowadzi do problemów z funkcjonowaniem w społeczeństwie, pojawiają się zmiany osobowościowe u człowieka. Każda osoba, która ma problem z uzależnieniem od internetu spędza wiele czasu na czatach, forach, portalach społecznościowych.. dochodzić będzie także do poważnego zaburzenia cyklu dobowego u takiej osoby, dlatego nie powinniśmy być zdziwieni, że w godzinach nocnych w sieci są najczęściej takie same osoby. Skutki jakie niesie ze sobą sieciocholizm pokonać można dzięki psychoterapii.

Uzależnieniem często spotykanym jest oczywiście alkoholizm. Choroba ta polega na niekontrolowanym spożywaniu alkoholu. Picie jego dużych ilości wynika z somatycznego i psychicznego przymusu. Schemat uzależnienia w tym przypadku jest dość dobrze znany. W człowieku pojawia się pozorna przyjemność picia i gdy alkoholu zaczyna we krwi brakować nasz mózg domaga się jego ponownego dostarczenia, tak właśnie rodzi się problem z alkoholizmem.

Sprawdź więcej na: jedrusinski.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *