Podstawowe informacje o funduszach inwestycyjnych, które powinien posiadać każdy potencjalny inwestor

Dodano: 01.03.2019

Lokowanie kapitału w fundusze inwestycyjne wymaga posiadania wiedzy na temat zasad działania tych narzędzi finansowych. Żeby wybrać najlepszy fundusz inwestycyjny, należy sprecyzować swoje oczekiwania i zdecydować się na taki, który jest im najbliższy.

Jaki fundusz wybrać? Podział funduszy inwestycyjnych

Wspólną cechą funduszy inwestycyjnych jest to, że są narzędziami inwestowania zbiorowego. Poszczególne typy różnią się od siebie pod wieloma względami, począwszy od dostępności poprzez płynność inwestycji po aktywa, w jakie inwestują, oraz minimalny kapitał wymagany na starcie.

Jednym z podstawowych podziałów funduszy jest rozróżnienie na fundusze otwarte i zamknięte. Wybór ten wiąże się z dostępnością funduszu dla inwestorów oraz płynnością inwestycji. Fundusze otwarte są ogólnodostępne dla inwestorów i gwarantują dużą płynność inwestycji, a zamknięte są mniej płynne i mają ograniczony dostęp, ale zapewniają większą elastyczność strategii inwestycyjnej.

Drugim najważniejszym podziałem funduszy inwestycyjnych jest rozróżnienie ze względu na aktywa, w jakie fundusz inwestuje. W tym kontekście wyróżnia się fundusze akcji, obligacji, pieniężne i mieszane. Podział ten ma znaczenie w kontekście ponoszonego ryzyka inwestycji oraz oczekiwanej stopy zwrotu.

Na czym zarabiają fundusze inwestycyjne?

Fundusze inwestycyjne inwestują w różnego typu aktywa, dzięki czemu dają wiele możliwości lokowania kapitału inwestorom o różnych oczekiwaniach. Ze względu na rodzaj aktywów dzieli się na:

  • fundusze akcji – większość środków inwestują w akcje, są dynamiczne,
  • fundusze obligacji – większość aktywów stanowią obligacje różnego typu, są mniej dynamiczne niż fundusze akcji,
  • fundusze pieniężne – inwestują głównie w instrumenty rynku pieniężnego, są mało dynamiczne,
  • fundusze mieszane – inwestują w akcje i obligacje w różnych proporcjach, ich zmienność zależy od stosunku liczby akcji do obligacji.

O to, by fundusz zarabiał, dbają osoby zarządzające nim, pracujące dla towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Wszelkie operacje w ramach obranej strategii inwestycyjnej poparte są analizą i oceną wszystkich czynników, które mogą mieć znaczenie dla wyników osiąganych przez fundusz.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *