O tym, dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniach BHP

Dodano: 02.10.2017

Każdy pracownik, niezależnie od tego, w jakim zakładzie jest zatrudniony zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawcy muszą wobec tego umożliwić swoim pracownikom przejście przez takie szkolenie. Nieprzeszkolony pracownik nie ma prawa do dopuszczenia na miejsce pracy.

Przede wszystkim: bezpieczeństwo

Przede wszystkim zaś szkolenia bhp powinny być wykonywane ze względu na to, że dzięki nim można w danym zakładzie wprowadzić bezpieczną atmosferę. Wszyscy pracownicy będą wiedzieć, co mają robić, żeby nie dopuścić do zagrożenia oraz co robić, kiedy jakiekolwiek zagrożenie się pojawi. Im zaś bardziej uprzemysłowiony zakład, to tym większe ma to znaczenie. Wszystkie szkolenia BHP prowadzone są przez wykwalifikowanych pracowników, którzy najpierw przekazują wiedzę ogólną, a następnie informacje szczegółowe związane z konkretnymi stanowiskami w określonym miejscu pracy. Główne cele każdego szkolenia BHP to: zapobieganie wypadkom, tworzenie przyjaznego i bezpiecznego środowiska pracy. Ważnym aspektem każdego szkolenia jest poruszanie zagadnień z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Teoretyczna wiedza plus praktyczne umiejętności

Wzięcie udziału w zajęciach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pozwoli nabyć nie tylko teoretyczną wiedzę, ale również praktyczne umiejętności dzięki jakim pracownicy będą sobie świetnie radzić w każdej zawodowej sytuacji. Poza tym, wiedza z zakresu BHP coraz częściej odnosi się też do informowania pracowników o tym, jak mają sobie radzić pod kątem prawnym, kiedy doznają uszczerbku na zdrowiu w miejscu pracy. Szkolenia BHP powinny odbywać się dla nowych pracowników, a także cyklicznie we wszystkich zakładach, po to, by odświeżyć i poszerzyć wiedzę pracowników. Uczestnictwo w każdym szkoleniu jest obowiązkowe, a jego brak wiąże się z konsekwencjami prawnymi. Również pracodawcy muszą dopilnować przeprowadzenia szkoleń, gdyż tak samo będzie się to dla nich wiązało z sankcjami. Szkolenia BHP to podstawa każdego dobrze funkcjonującego zakładu pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *