Kto ma prawa do instrukcji BHP?

Dodano: 12.09.2013

Często pracownicy wśród obowiązków mają sporządzanie raportów, wykresów, analiz, dokumentów, nawet programów i całych projektów. Wiele z nich można uważać za utwory mimo, że powstają tylko na potrzeby przełożonego lub kierownika działu. Kto zatem ma prawa autorskie do niespotykanego pomysłu lub dzieła, które sporządzono w trakcie pracy? Jak traktować instrukcję BHP?

Na początek trzeba powiedzieć, że utworem jest dzieło, które wykazuje wkład intelektualny i twórczy autora oraz posiada niespotykany i indywidualny charakter. Oznacza to, że pracownik, który wykonał zleconą pracę może mówić o prawie autorskim do swoich wytworów. Aczkolwiek prawo trochę bardziej zagmatwane, bowiem utwory powstałe w godzinach pracy oraz z wykorzystaniem narzędzi służbowych powinny być uważane własność całego przedsiębiorstwa.

Opisane wyżej przepisy zdają się być bardzo logiczne i zgodne z wcześniej przyjętymi normami. Jak jednak traktować rozkłady jazdy, harmonogramy, książki telefoniczne czy instrukcje BHP? Przecież powielają one powszechny szablon i tylko nieznacznie różnią się od siebie.

Aby powiedzieć o prawie autorskim np. do instrukcji BHP trzeba odnaleźć w niej właśnie ten osobliwy charakter, który przeważa nad utartymi i popularnymi sformułowaniami oraz odbiega całościowo od normy.

Wedle wyroków sądu instrukcja BHP musi być uważana za utwór, do którego prawa autorskie ma pracownik (będący twórcą). Oprócz tego konieczne jest przyznanie dodatkowego wynagrodzenia z tytuły podjęcia zagadania wykraczającego poza ustalone umownie obowiązki zawodowe.

red. Justyna Błahut
bweek.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *