Kogo i na jakich zasadach obowiązuje limit wpłat na IKZE?

Dodano: 13.07.2017

Wzrasta świadomość Polaków w zakresie oszczędzania na emeryturę. Dlatego coraz więcej osób otwiera IKZE – rachunek pozwalający gromadzić środki z myślą o przyszłości. Decydując się na takie rozwiązanie, należy pamiętać o obowiązującym limicie.

Ponad 640 tys. Polaków zdecydowało się na IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) – tak wynika z danych KNF (Komisji Nadzoru Finansowego) opublikowanych na koniec 2016 roku. Rosnące zainteresowanie wynika po części z możliwości skorzystania z ulgi podatkowej. Tę jednak ogranicza nakładany na wpłaty w ramach IKZE limit.

Od czego zależy limit wpłat na IKZE?

Obejmujący IKZE limit wpłat ustalany jest w oparciu o średnie miesięczne wynagrodzenie brutto. Zgodnie z obowiązującymi przepisami (tj. ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o indywidualnych kontach emerytalnych i indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego), nie może on być wyższy niż 1,2-krotności przeciętnej płacy brutto.

Obowiązujący IKZE limit wpłat na rok 2017 wynosi 5 115,60 zł – zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Oznacza to, że każda osoba posiadająca rachunek IKZE może w danym roku podatkowym wpłacić kwotę nie wyższą niż ustalony limit.

Kogo obowiązuje limit wpłat na IKZE?

Przepisy regulujące kwestię maksymalnych wpłat są jasne – limit obowiązuje każdego podatnika, który posiada rachunek w ramach IKZE. Limit dotyczy zatem zarówno osób fizycznych pracujących na umowę o pracę, osiągających dochody z tytułu umów cywilnoprawnych czy prowadzących działalność gospodarczą.

W IKZE limit obowiązuje niezależnie od częstotliwości wpłat

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie IKZE, limit jest niezależny od częstotliwości wpłat. Nie ma zatem znaczenia, czy podatnik dokonuje wpłat co miesiąc, kwartalnie czy rocznie – maksymalna sumaryczna kwota wpłaty nie może przekroczyć 5 115,60 zł (w 2017 roku).

Co decyduje o wysokości ulgi podatkowej?

Jeśli chodzi o wpłaty w ramach IKZE, limit ma znaczenie również w kontekście ulgi podatkowej. Znając maksymalną kwotę, podatnik może oszacować wysokość ulgi – odliczenia od dochodu. Warunek jest tylko jeden: maksymalną kwotę można odliczyć od odpowiedniej wysokości dochodu. Jeśli jest on niższy niż kwota dokonanych wpłat, wówczas podatnik może liczyć na uzyskanie ulgi w odpowiedniej wysokości. Ulga nie będzie wyższa niż podatek od dochodu..

Część z podatników wykorzysta maksymalny limit i dokona wpłat na swój rachunek IKZE w wysokości odpowiadającej wysokości limitu , warto jednak podkreślić, że wpłaty mogą być niższe niż ustalona maksymalna kwota – wszystko zależy od indywidualnych oczekiwań i potrzeb konkretnego podatnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *