Czym jest pełnomocnictwo do reprezentowania firmy? Sprawdź, jakie uprawnienia daje

Dodano: 13.08.2018

Polski Kodeks cywilny daje możliwość upoważnienia innej osoby lub podmiotu do działania w jej imieniu. To niezwykle przydatne zarówno wówczas, gdy samodzielnie nie jesteś w stanie podjąć się wykonania określonych czynności, jak i wtedy, kiedy chcesz, aby wykonali je za Ciebie specjaliści. Między innymi w takim celu często udzielane jest pełnomocnictwo do reprezentowania firmy. Zobacz, czym jest.

Pełnomocnictwo do reprezentowania firmy – podobnie jak każde inne pełnomocnictwo – może przyjąć różnorodne formy i być nadane różnym osobom lub podmiotom.

Pełnomocnictwo ogólne, rodzajowe czy szczególne?

Można powiedzieć, że pełnomocnictwo to upoważnienie danej osoby lub podmiotu do podjęcia działań w imieniu mocodawcy. Ta definicja jest jednak bardzo ogólna, co pozwala mocodawcy (osobie bądź firmie upoważniającej) do precyzyjnego wskazania zakresu pełnomocnictwa. I tak, można mówić o pełnomocnictwie:

  • ogólnym – jest ono najszersze ze wszystkich i daje podmiotowi, które je uzyskał, umocowanie do czynności zwykłego zarządu, a więc – w kontekście pełnomocnictwa do reprezentowania firmy – do podejmowania decyzji w jej imieniu;
  • rodzajowym – wówczas pozwala ono pełnomocnikowi do podejmowania konkretnego rodzaju czynności np. prowadzenia rozliczeń z urzędem skarbowym i ZUS w imieniu firmy;
  • szczególne – gdy obejmuje jedną, konkretną czynność prawną np. reprezentowanie firmy przed sądem w konkretnej sprawie.

Jak udzielane jest pełnomocnictwo?

Aby pełnomocnictwo nabrało mocy prawnej i pozwoliło podmiotowi upoważnionemu na podejmowanie powierzonych mu zadań, musi zostać sporządzone przez mocodawcę na piśmie. W dokumencie powinny znaleźć się dane mocodawcy – podmiotu, który wystawia pełnomocnictwo do reprezentowania firmy, jak również dane pełnomocnika. Trzeba w nim też dokładnie wskazać zakres pełnomocnictwa w sposób niebudzący wątpliwości.

Jakie pełnomocnictwo do reprezentowania firmy ma firma windykacyjna?

Bardzo dobrym przykładem tego, jak działa pełnomocnictwo do reprezentowania firmy, jest działalność prowadzona przez firmy windykacyjne, między innymi Ultimo. Podmioty te, których zadaniem jest zarządzanie wierzytelnościami, obsługują swoich klientów (osoby zadłużone) właśnie na mocy pełnomocnictwa, którego udzielił im wierzyciel. Pełnomocnictwo to uprawnia je np. do zawierania ugody z dłużnikiem i ustalania szczegółowych warunków harmonogramu spłaty. W praktyce oznacza to, że osoby, które są klientami takich podmiotów, nie tylko mogą, ale powinny w sprawie zadłużenia kontaktować się właśnie z firmami windykacyjnymi. To one bowiem mają moc sprawczą i są upoważnione do samodzielnego podejmowania decyzji.

Jak widać – pełnomocnictwo do reprezentacji firmy może dać upoważnionemu podmiotowi bardzo szeroki zakres kompetencji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *