Z czego wynikają opłaty za czynności adwokackie?

Dodano: 30.08.2018

Przy ustalaniu swojego wynagrodzenia adwokat nie może kierować się swobodnie prawami rynku. Jego wynagrodzenie będzie ściśle określone na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie. Nie ma więc żadnego znaczenia dla kosztów zaangażowania adwokata w naszą sprawę, czy wybierzemy kancelarię adwokacką z Warszawy czy kancelarię z mniejszego miasta.

Adwokat z urzędu

Zdarza się, że strona w danej sprawie sądowej korzysta z pomocy prawnej udzielanej jej przez adwokata ustanowionego z urzędu. W takim przypadku zasądzając opłatę za czynności adwokata z tytułu zastępstwa prawnego, sąd weźmie pod uwagę jego niezbędny nakład pracy, charakter sprawy oraz zaangażowanie w przyczynienie się do wyjaśnienia sprawy i jej ostatecznego rozstrzygnięcia. Jednocześnie zgodnie z prawem zasądzona opłata nie może być wyższa niż 6-krotna stawka minimalna, ani przekraczać przedmiotu sprawy.

Sąd przy ustanowieniu adwokata z urzędu podwyższy ową stawkę o podatek od towarów i usług, według stawki przewidzianej dla tego rodzaju czynności.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach adwokat może ustalić stawkę opłaty niższą niż stawka minimalna, albo zrezygnować z opłaty w całości. Takim uzasadnieniem będzie szczególnie trudna sytuacja majątkowa lub rodzinna klienta.

Wysokość stawek minimalnych przy wynagradzaniu adwokatów

W sprawach cywilnych, ze stosunku pracy lub ubezpieczeń społecznych, minimalna stawka wynagrodzenia adwokata zależy od wartości przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. Jeśli wartość przedmiotu sprawy wynosi do 500 zł, minimalna stawka wynagrodzenia adwokata wyniesie 90 zł. Przy sprawach, gdzie wartość przedmiotu oscyluje w granicach od 5 do 10 tys. zł minimalna stawka to 1800 zł. Natomiast przy sprawach z przedmiotem wartym ponad 5 mln zł, stawka minimalna adwokata to 25 tys. zł honorarium. (Informacja ze strony https://dm-adwokaci.pl/)

Przykładowo w sprawach karnych stawki minimalne są niższe. Wyniosą one w sprawach objętych dochodzeniem 360 zł, a śledztwem – 600 zł. Za obronę stawka minimalna w sprawach karnych rozpatrywanych przed sądem rejonowym w postępowaniu szczególnym wyniesie 720 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *