Czego nie może wymagać od Ciebie pracodawca?

Dodano: 29.08.2017

Informacji na temat obowiązków pracownika wobec pracodawcy i odwrotnie udziela każda kancelaria. Prawo pracy jasno określa, jakie nadużycia nie mogą mieć miejsca i czego pracodawca nie może wymagać od swojego pracownika. Jest to temat bardzo złożony, ponieważ rynek pracy stale się zmienia a wiele przepisów prawnych nie jest przestrzeganych.

Całe mnóstwo osób wciąż pracuje bez umowy o pracę, a co za tym idzie – nie odprowadza podatków. Nie mają też ubezpieczenia w razie wypadku. Czasem jednak nawet umowa nie chroni przed łamaniem prawa pracy – wymaga się na przykład dodatkowych nadgodzin, które często nie są opłacane a pracownicy wykonują wiele zadań, które do nich nie należą. Wbrew pozorom prawo jest stanowione nie przeciwko pracownikowi lub pracodawcy ale dla nich, dlatego warto je przestrzegać. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nadużyć, pomocy może udzielić adwokat. Prawo pracy mówi, że pracodawca nie może wymagać od pracownika:

Dyspozycji pod telefonem w czasie wolnym

Mało tego. Pracownik nie ma obowiązku zabierania ze sobą telefonu zawsze i wszędzie – zarówno prywatnego jak i służbowego. Urlop to czas, w którym pracownik ma możliwość całkowitego odpoczynku do pracy. Również od telefonów. Pracownik w czasie wolnym nie musi odbierać służbowych telefonów a pracodawca nie ma prawa odebrać mu z tego tytułu premii czy wyciągnąć innych konsekwencje.

Ten zapis z kodeksu pracy jest jednym z najczęściej łamanych. Pracodawcy nie zdają sobie jednak sprawy z tego, że odbieranie przez pracownika telefonów w czasie wolnym może zostać potraktowane jako dzień pracy. W związku z tym osoba pracująca ma prawo do wymagania wynagrodzenia i poproszenie o dodatkowy dzień wolny w innym terminie.

Poddania się badaniu na trzeźwość

Pracownik ma obowiązek pracować nie będąc pod wpływem alkoholu ani żadnych substancji odurzających. W związku z tym pracodawca ma możliwość niedopuszczenia zatrudnionej przez siebie osoby do pracy lub odsunięcia jej od obowiązków, jeśli podejrzewa, że jest ona po spożyciu alkoholu.

Pomimo tego, że pracodawca może kontrolować pracowników na różne sposoby, jednak nie może przeprowadzić badań na trzeźwość, jeśli osoba pracująca nie wyraża na to zgody. W przypadku problemów najczęściej jest wzywana policja. Ten organ również nie może przebadać pracownika siłą, jednak jeśli dana osoba sprawia problemy lub zagraża bezpieczeństwu swoim lub innych, można ją doprowadzić na jednostkę policji lub do izby wytrzeźwień.

Podpisania umowy zawierającej niedozwolone klauzule

Jeśli dostaje się do podpisania umowę, która zawiera podejrzane podpunkty, co do których legalności ma się wątpliwość, warto sprawdzić, co do powiedzenia na ten temat ma adwokat od prawa pracy. Przepisy mówią na przykład o tym, że jeżeli podpisany dokument zawiera niedozwolone klauzule, te natychmiast tracą ważność, ponieważ są niezgodne z prawem i nie ma znaczenia, że pracownik się pod nimi podpisał. Pomimo to wielu pracodawców próbuje w umowach przemycić przepisy, które między innymi skracają okres wypowiedzenia lub całkowicie go likwidują – znaczy to, że obie ze stron mogą natychmiast rozwiązać umowę.

Okres wypowiedzenia nie może zostać ani skrócony ani zlikwidowany. W niektórych umowach pojawiają się również zapisy, które mówią o tym, że pracownik musi zapłacić karę pieniężną, jeśli zdecyduje się złożyć wypowiedzenie przed czasem zakończenia umowy lub bez jego wiedzy i przede wszystkim zgody zabiera się mu część wynagrodzenia na rzecz firmy.

Nadgodzin w przypadku osób niepełnosprawnych i kobiet w ciąży

Pracodawca może zmusić pracownika, żeby brał nadgodziny lub pracował w sobotę, jednak musi za to dostać odpowiednie wynagrodzenie. Przepis ten nie dotyczy między innymi osób niepełnosprawnych i kobiet w ciąży, którzy nie mogą pracować po godzinach lub w porze nocnej, co potwierdza każda kancelaria zajmująca się prawem pracy – osoby niepełnosprawne mogą pracować maksymalnie 7 lub 8 godzin w ciągu dnia i nie więcej niż 35 lub 40 w ciągu tygodnia, w zależności od stopnia niepełnosprawności. Czas pracy osób niepełnosprawnych może zostać wydłużony za zgodą lekarza.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *