Analiza finansowa a biznesplan

Dodano: 27.12.2019

Bardzo ważne jest to, aby biznesplan zawierał szczegółowe szacunki finansowe. Tak naprawdę bez nich cała praca nie będzie wiele warta. Musimy zawrzeć rzetelne obliczenia, które będą oparte na realnych założeniach. Chodzi o to, aby uwiarygadniały cały projekt w oczach jego odbiorców. Pomogą także podczas podejmowania kluczowych decyzji dla danego przedsięwzięcia. To dlatego trzeba sporządzić analizę finansową, która obok analizy rynku stanowi najważniejszą część biznesplanu.

Analiza finansowa, czyli istotna część biznesplanu

Analiza finansowa to kluczowa część biznesplanu. Faktem jest to, że nie można odpowiednio zaistnieć na rynku, jeśli nie zaplanujemy finansowo swojej działalności. Analiza finansowa pozwoli również na podjęcie decyzji o rzeczywistym rozpoczęciu działalności. Osoby, które dopiero rozpoczynają działalność, bez wątpienia powinny wspierać się finansową analizą. Dzięki temu zapewnią sobie skuteczną ochronę przed ewentualnym niepowodzeniem jeszcze na etapie planowania. Pozwoli to na ograniczenie strat mających związek z nietrafioną decyzją inwestycyjną. Każda z części analizy finansowej powinna spójnie przedstawiać pewne zależności w czasie pomiędzy startem inwestycji, przychodami ze sprzedaży i generowanymi zyskami.

Jak sporządzić analizę finansową?

Analiza finansowa jest najtrudniejszą częścią do przygotowania. To dlatego warto to zadanie powierzyć specjalistycznej firmie. Wielu przyszłych przedsiębiorców rezygnuje z napisania biznesplanu właśnie ze względu na finansową analizę. To ogromny błąd. Choć faktycznie sporządzenie finansowej analizy wymaga odpowiednich umiejętności i wiedzy, rezygnując z niej, podejmujemy ogromne ryzyko. Wystarczy zaufać profesjonalistom.

Podstawy analizy finansowej

Zawartość samej analizy finansowej będzie się różnić w zależności od tego, kto, do jakich celów go przygotowuje. Nieco inaczej będzie się prezentować analiza finansowa początkującej firmy, a inaczej ta, która zostanie sporządzona przez spółkę giełdową. Różnice dostrzeżemy także wtedy, gdy będziemy sporządzać analizę do wniosku o dotację unijną lub wtedy, gdy będziemy wnioskować o kredyt. Nie zważając jednak na okoliczności, można wyróżnić trzy bazowe elementy wykorzystywane do  analizy finansowej: bilans, czyli zestawienie aktywów i pasywów firmy, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów środków pieniężnych. 

Analiza finansowa a okres prognozy

Pozostaje jeszcze kwestia, jaki okres prognoz bierzemy pod uwagę. Poszczególne części analizy finansowej powinny być prognozowane na okres od trzech do pięciu lat. Co istotne, muszą one wykraczać co najmniej o rok poza osiągnięcie progu rentowności. Przeważnie sporządzany jest szczegółowy plan finansowy na pierwsze dwa lata w ujęciu kwartalnym bądź miesięcznym, a następnie sporządzamy plany roczne. Nie da się ukryć, że sporządzenie dobrej analizy finansowej bywa wyzwaniem dla początkującego przedsiębiorcy. To dlatego zlecamy jej przygotowanie firmie.

Artykuł powstał we współpracy z https://eanaliza.pl/analiza-finansowa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *