Akcja satysfakcja, czyli jak dobrze dbać o pracowników

Dodano: 20.04.2018

Bez klientów żadna firma nie będzie istnieć, dlatego też przedsiębiorcy dokładają starań, by ich produkty lub usługi były jak najbardziej pożądane. Opinia klientów to być albo nie być dla każdego biznesu. Odpowiedzialność za to, żeby była ona pozytywna spada przede wszystkim na barki pracowników. A jeśli nie będą oni zadowoleni ze swojej pracy, to klienci również to odczują. Z kolei za satysfakcję pracowników w głównej mierze odpowiada pracodawca. Jak zatem dbać o podwładnych, by ich zadowolenie przełożyło się na sukces przedsiębiorstwa?

Zadowolenie czy zaangażowanie – oto jest pytanie

Po pierwsze, warto sobie uświadomić, że satysfakcja to nie to samo, co zaangażowanie. Na przykład osoby z natury pracowite mogą wykazywać zaangażowanie, pomimo braku satysfakcji. Z kolei nieraz możemy spotkać pracowników zadowolonych z pracy, którzy nie angażując się zbytnio, robią tylko wymagane minimum. I choć zaangażowanie wydaje się być cenniejsze dla pracodawcy niż zadowolenie, należy pamiętać, że z powodu niskiego poczucia satysfakcji traci się najbardziej kompetentnych pracowników – a wtedy firma ponosi realną stratę. By odróżnić pracowników naprawdę zadowolonych od „tylko” zaangażowanych, a przede wszystkim, by zapobiec odejściu tych drugich, warto przeprowadzać cykliczne badania satysfakcji.

Pracownik prawdę powie, ale niekoniecznie tobie

Badania satysfakcji pracowników nie powinien przeprowadzać sam pracodawca. Nawet, jeśli jest przekonany, że z podwładnymi łączą go szczere i otwarte relacje. Z pewnością więcej informacji uzyska ktoś z zewnątrz firmy, gdyż pracownik (zwłaszcza niezadowolony) chętniej otworzy się przed nim, niż przed swoim przełożonym lub współpracownikiem. Warto zatem poszukać pomocy u ekspertów, najlepiej z agencji doradztwa personalnego o wieloletnim doświadczeniu. Takie firmy dysponują bowiem odpowiednimi narzędziami pozwalającymi pracownikom uczestniczyć w badaniu w przystępnej dla nich formie.

Konsultanci HR rozpoczynają pracę od zdefiniowania wspólnie z klientem problemu w firmie oraz celów projektu. Starają się też określić okoliczności jego powstania. Na podstawie wywiadu z kadrą zarządzającą przygotowywane jest badanie maksymalnie dostosowane do potrzeb przedsiębiorstwa. Jest ono przeprowadzane w postaci ankiety. Badanie z reguły odbywa się online, ale może być również przeprowadzone metodą papier-ołówek. Podwładni, oczywiście anonimowo, odpowiadają na pytania dotyczące różnych obszarów pracy. Z reguły są one skonstruowane w formie stwierdzeń w pierwszej liczbie osoby pojedynczej: „Jestem zadowolony z atmosfery panującej w firmie”, a osoba badana ma zaznaczyć jedną z podanych odpowiedzi: zdecydowanie nie, raczej nie, trudno powiedzieć, raczej tak, zdecydowanie tak. Najczęściej oprócz atmosfery w pracy ankieta porusza takie kwestie jak: wynagrodzenie, stres, wiarygodność pracodawcy, stabilność zatrudnienia.

Po zakończeniu badania konsultanci przekazują wyniki klientowi. Przedstawione są one w klarowny sposób, dzięki czemu pracodawca otrzymuje konkretne informacje dotyczące potrzeb i oczekiwań swoich pracowników. Co dalej?

Dodaj pracownikowi skrzydeł i osiągaj szczyty

Rozpoznanie nastrojów panujących w firmie oraz zdobycie informacji na temat mocnych i słabych stron stosowanej polityki personalnej to najważniejsza korzyść, jaką odniesie pracodawca po przeprowadzeniu badania satysfakcji pracowników. Taka wiedza daje ogromne możliwości rozwoju całego przedsiębiorstwa, pokazuje bowiem kierunek ewentualnych zmian i pozwala uniknąć zagrożeń związanych z utratą personelu. Po przeanalizowaniu wyników badania, można podjąć od razu konkretne działania. Np., jeśli okaże się, że pracownicy są niezadowoleni ze swoich zarobków, można przeprowadzić restrukturyzację systemu wynagrodzeń. Jeśli z kolei z ankiet jednoznacznie wynika, że atmosfera w firmie mogłaby być lepsza, wprowadzenie spotkań integracyjnych powinno przyczynić się do rozwiązania tego problemu. Jeżeli zaś podwładni uważają przedsiębiorstwo za mało wiarygodne, warto zadbać o wizerunek organizacji.

Jak pokazuje doświadczenie wielu firm, po wcieleniu w życie zalecanych przez konsultantów HR rozwiązań, jakość ich funkcjonowania bardzo gwałtownie wzrasta. Przede wszystkim dzieje się tak za sprawą zmotywowanych, a przez to bardziej zaangażowanych pracowników. Już samo przeprowadzenie badania może być czynnikiem motywującym. Zainteresowanie się potrzebami pracownika, daje mu bowiem poczucie, że jest ważny dla pracodawcy, a jego zdanie się liczy i ma realny wpływ na politykę personalną w firmie. Takie poczucie wspólnej misji i odpowiedzialności za dobro firmy są zaś dla każdego pracodawcy bezcenne, wróżą bowiem dobry i nieustannie rozwijający się biznes.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *